Kvalitet i kvar ein krok

Gode materialar og romløysingar for den moderne tid er stikkord for leilegheitane i Teinevikjo.
Vér tidleg ute og vel din stil!

Tilpass etter ditt ynskje

Ta kontakt med meklar for meir informasjon.

Kontaktinformasjon

Kjøp ekstra parkeringsplass

Alle leilegheiter får eigen parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det er også høve til å kjøpa ein ekstra oppstillingsplass for kr. 290 000,-

Sjå vårt parkeringsanlegg

Sikra deg sjøbod og båtplass

Bustadeigarar i Teinevikjo har prioritet ved kjøp av sjøbod og båtplass.
Innskot båtplass frå kr. 70 000,-

Sjå plassering og prisliste for bodene